Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn Bình Phước

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn Bình Phước

 •   22/02/2022 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 1802
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

 •   24/09/2020 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 6257
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phước Long

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phước Long

 •   18/08/2020 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 4574
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phước Long
Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chơn Thành

Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chơn Thành

 •   05/08/2020 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 6830
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chơn Thành.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lộc Ninh

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lộc Ninh

 •   05/08/2020 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 5829
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lộc Ninh.
Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đăng

Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đăng

 •   05/08/2020 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 3491
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đăng.
Thành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Thành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 •   29/07/2020 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 6172
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc Thành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Thành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 2, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Thành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 2, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 •   29/07/2020 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 4612
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc Thành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 2, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 •   29/07/2020 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 5146
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc Thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Thành lập Cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Thành lập Cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 •   29/07/2020 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 5162
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc Thành lập Cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh

 •   29/07/2020 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 6372
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1684/QĐ-UBND về việc Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hớn Quản

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hớn Quản

 •   29/07/2020 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 4089
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hớn Quản.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phước Long

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phước Long

 •   10/07/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 3908
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phước Long.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

 •   09/07/2020 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 3060
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng.
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   08/07/2020 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 3381
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

 •   07/07/2020 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 4128
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập0
 • Hôm nay466,893
 • Tháng hiện tại14,726,903
 • Tổng lượt truy cập314,013,547
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây