Thông báo đấu giá 784,72 ha cây cao su thanh lý tại các lô thuộc các Nông trường của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Thứ sáu - 01/12/2023 22:30 400
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Địa chỉ: xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh xã Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá
- 784,72 ha cây cao su thanh lý. Bao gồm
Stt Nông trường Năm trồng Diện tích Số cây Gía khởi điểm
1 Bình Thắng 8 2003 9.00 4,041 1,442,054,000
2 Bình Thắng 1 2004 17.42 8,211 2,567,848,000
3 Bình Thắng 3 2004 7.81 4,044 1,131,292,000
4 Bình Thắng 5 2005 26.86 13,606 4,561,671,000
5 Bình Thắng 15 2005 23.37 11,198 4,046,277,000
6 Bình Thắng 27 2006 16.35 7,673 2,551,806,000
   Cộng     100.81 48,773.00 16,300,948,000
7 Đa Kia 99 1996 22.71 9,140 4,479,658,000
8 Đa Kia 103 1996 20.26 8,700 4,778,685,000
9 Đa Kia 106 1996 7.12 3,559 2,170,429,000
10 Đa Kia 122 2006 11.82 6,016 3,052,560,000
11 Đa Kia 21 2008 27.24 13,333 5,573,615,000
   Cộng     89.15 40,748.00 20,054,947,000
12 Long Bình 1 2008 11.83 6,761 2,584,588,000
   Cộng     11.83 6,761 2,584,588,000
13 Long Hà 24 2004 36.84 17,738 6,149,924,000
14 Long Hà 43 2004 25.21 12,613 3,576,962,000
15 Long Hà 39 2010 9.94 5,398 1,628,153,000
16 Long Hà 40 2010 12.38 6,736 1,851,357,000
17 Long Hà 80 2010 12.32 7,201 1,973,216,000
  Cộng      96.69 49,686.00 15,179,612,000
18 Long Hưng 21 2002 20.55 7,792 3,556,024,000
19 Long Hưng 30 2005 16.75 8,020 2,916,124,000
20 Long Hưng 107 2005 6.02 3,588 1,395,305,000
21 Long Hưng 108 2005 6.12 2,828 1,116,460,000
22 Long Hưng 110 2006 9.42 4,085 1,604,444,000
23 Long Hưng 111 2009 19.93 10,100 2,913,197,000
24 Long Hưng 112 2009 17.14 9,178 2,874,293,000
  Cộng      95.93 45,591.00 16,375,847,000
25 Long Tân 74 2003 1.67 544 312,109,000
26 Long Tân 77 2003 0.42 159 76,964,000
27 Long Tân 83 2004 28.84 13,170 4,617,280,000
28 Long Tân 85 2005 19.11 9,905 3,547,345,000
29 Long Tân 88 2005 23.92 11,313 4,208,826,000
30 Long Tân 89 2005 14.40 6,898 2,694,828,000
31 Long Tân 95 2006 14.34 7,393 2,896,137,000
  Cộng      102.70 49,382.00 18,353,489,000
32 Minh Hưng 2 2004 25.32 12,086 4,487,285,000
33 Minh Hưng 3 2004 19.20 8,897 3,139,489,000
  Cộng      44.52 20,983.00 7,626,774,000
34 Nghĩa Trung 122 2004 2.41 988 377,128,000
35 Nghĩa Trung 123 2004 14.23 6,266 2,417,106,000
36 Nghĩa Trung 124 2004 11.66 5,906 2,127,258,000
37 Nghĩa Trung 125 2004 4.63 2,125 816,695,000
38 Nghĩa Trung 126 2004 1.84 641 253,568,000
39 Nghĩa Trung 60 2006 7.34 3,301 919,094,000
40 Nghĩa Trung 3 2008 19.47 9,861 4,014,493,000
41 Nghĩa Trung 4 2008 21.06 10,288 4,076,615,000
42 Nghĩa Trung 5 2008 12.76 6,972 2,459,915,000
  Cộng      95.40 46,348.00 17,461,872,000
43 Phú Riềng Đỏ 86 2005 5.49 2,460 771,603,000
44 Phú Riềng Đỏ 95 2008 17.22 10,002 2,914,398,000
45 Phú Riềng Đỏ 96 2008 3.14 2,529 710,996,000
  Cộng      25.85 14,991.00 4,396,997,000
46 Phước Bình 2 2003 23.93 10,116 3,726,095,000
47 Phước Bình 3 2003 17.15 7,535 2,821,240,000
48 Phước Bình 9 2004 17.27 8,054 2,540,468,000
49 Phước Bình 7 2005 15.50 7,790 2,469,073,000
  Cộng      73.85 33,495.00 11,556,876,000
50 Thọ Sơn 44 2006 22.74 11,312 4,984,557,000
51 Thọ Sơn 52 2008 2.90 1,361 596,203,000
52 Thọ Sơn 44B 2008 6.70 3,188 1,491,609,000
53 Thọ Sơn 53 2009 13.75 6,809 2,694,485,000
54 Thọ Sơn 44C 2012 1.44 418 104,779,000
55 Thọ Sơn 53B 2012 0.46 166 41,196,000
  Cộng     47.99 23,254.00 9,912,829,000
  Tổng cộng     784.72 380,012.00 139,804,779,000
Tài sản được tổ chức đấu giá chung thành 01 gói
4/ Nơi có tài sản
- Nông trường Bình Thắng, xã Bình thắng, huyện Bù Gia Mập; Nông trường ĐaKia, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập; Nông trường Long Bình, xã Long Bình,  huyện Phú Riềng; Nông trường Long Hà, xã Long Hà, huyện Phú Riềng; Nông trường Long Hưng, , xã Long Hưng, huyện Phú Riềng; Nông trường Long Tân, xã Long Tân,  huyện Phú Riềng; Nông trường Minh Hưng, xã Minh Hưng,  huyện Bù Đăng; Nông trường Nghĩa Trung, , xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng; Nông trường Phú Riềng Đỏ, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng; Nông trường Phước Bình, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng; Nông trường Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng
5/ Tổng gía khởi điểm: 139.804.779.000đ ( Một trăm ba mươi chín tỷ tám trăm lẻ bốn triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng )
6/ Thời gian, địa điểm xem tài sản
- 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản
- Thời gian: Ngày 07/12/2023 và  ngày 08/12/2023 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Loan( 0908.711444) để được hướng dẫn xem tài sản.
- Địa điểm: Tại Nông trường Bình Thắng; Nông trường ĐaKia; Nông trường Long Bình; Nông trường Long Hà; Nông trường Long Hưng; Nông trường Long Tân; Nông trường Minh Hưng; Nông trường Nghĩa Trung; Nông trường Phú Riềng Đỏ; Nông trường Phước Bình; Nông trường Thọ Sơn.
7/ Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ  đăng ký tham gia đấu giá
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày  04/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2023.
8/ Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ  đăng ký tham gia đấu giá
 Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
9/ Thời gian, địa điểm và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 04/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
10/ Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 18/12/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước.
11/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.
  • Thời gian thu tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc:  13/12; ngày 14/12 và đến 17giờ 00 phút ngày 15/12/2023 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
12/Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá
13/ Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
14/ Bước giá:  Tăng tối thiểu 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) cho mỗi vòng đấu
15/ Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
15.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có năng lực tài chính có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
15.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá theo quy định
- Có đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- CMND/ CCCD/HC của người đăng ký và của người được ủy quyền ( nếu có) có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật và của người được ủy quyền ( nếu có) và giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .
- Cam kết xem tài sản ( nếu có)  và nộp tiền hồ sơ đăng ký tham gia
* Hồ sơ hợp lệ bao gồm:
- Có đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- CMND/ CCCD/HC của người đăng ký và của người được ủy quyền ( nếu có) có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật và của người được ủy quyền ( nếu có) và giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .
- Cam kết xem tài sản (nếu có)
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đủ và đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân  có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập843
  • Hôm nay140,995
  • Tháng hiện tại12,405,954
  • Tổng lượt truy cập361,073,065
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây