Thông báo đấu giá QSDĐ thửa đất số 45, tở bản đồ số 54, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

Thứ tư - 22/11/2023 15:20 382
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú
Địa chỉ: KP Tân An, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá :
  Quyền sử dụng đất thửa số 45, tở bản đồ số 54, xã Tân Tiến (thuộc đất trụ sở UBND xã tân Tiến cũ), theo mảnh trích đo bản đồ địa chính số 1139/TĐ – 2023 do Văn phòng đăng ký đất đai huyện xác nhận ngày 12/4/2023 và được Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 15/6/2023, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, tổng diện tích  4.737,3 m2. Trong đó 4.329,8 m2  đất ở tại nông thôn và diện tích 407,5 m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ ( diện tích này không đấu giá)
- Vị trí thửa đất: thuộc ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo  hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Thửa đất nằm trong khu dân xã Tân Tiến, tiếp giáp trục đường ĐT 741 và đường tổ 29, xã Tân Tiến, gần chợ Tân Tiến, thuận lợi giao thông đi lại
- Tài sản gắn liền với đất: Hiện trạng đất trống
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thuộc diện tích đấu giá QSDĐ đã đăng ký trong danh mục công trính dự án thực hiện năm 2023 kèm theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú giai đoạn 2021 – 2030 đã được UBND tỉnh ký ban hành. Đảm bảo đủ điều kiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá và phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã Tân Tiến được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 10106/QĐ – UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện.
4/ Tổng giá khởi điểm: 51.170.823.000 đồng ( Năm mươi mốt tỷ, một trăm bảy mươi triệu tám trăm hai mươi ba ngàn  đồng).
5/ Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản
Thời gian thu tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc là ngày 12/12; ngày 13/12 và đến 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2023. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là hoàn toàn tự nguyện và phải được thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
6/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 22/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
7/ Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Ngày 04/12/2023 và ngày 05/12/2023 (trong giờ hành chính) liên hệ đ/c Thư, sđt 0913.738015) để được hướng dẫn xem tài sản.
- Địa điểm: Vị trí thửa đất: thuộc ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
8/ Thời gian, địa điểm và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 22/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá  không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá hoặc không trực tiếp tham gia buổi đấu giá  thì  phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.
9/ Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/12/2023 tại UBND thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
  10/ Tiền hồ sơ tham gia: 500.000đ (Năm trăm  ngàn đồng)/ Hồ sơ.
11/ Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá
12/ Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
13/ Bước giá mỗi vòng: 52 triệu ( Năm mươi hai triệu đồng)
14/ Số vòng đấu: Nhiều vòng ( không giới hạn số vòng đấu)
15/ Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 luật đất đai năm 2013 và  khoản 1, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016. Có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty có công ty mẹ; công ty con và các công ty thành viên, hai doanh nghiệp trở lên cùng hợp tác góp gốn đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
16/ Điều kiện đăng ký  tham gia đấu giá
- Tổ chức tham gia đấu giá QSDĐ phải có đủ điều kiện sau:
+ Thuộc Đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có từ 02 công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá QSDĐ trên.
+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 58, của Luật Đất đai; khoản 2 và khoản 3, Điều 14, Nghị định 10/2023/NĐ – CP ngày 03/4/2023.
+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia theo quy định của pháp luật
+ Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.
- Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá QSDĐ phải có đủ điều kiện sau:
+ Thuộc Đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai.
+ Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ.
+  Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia theo quy định của pháp luật
+ Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.
* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá ( Mẫu do Trung tâm phát hành)
- Bản sao giấy tờ chứng minh nơi thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật
- Bản sao CMND/CCCD/HC của người đăng ký tham gia ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
- Bản sao CMND/ CCCD/HC  và giấy đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật và của người được ủy quyền ( nếu có)  có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập844
  • Hôm nay18,956
  • Tháng hiện tại12,283,915
  • Tổng lượt truy cập360,951,026
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây