Thông báo đấu giá Quyền sử dụng 74 lô đất tại TT.Thanh Bình và xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

Thứ năm - 16/11/2023 10:10 218
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/HĐ-DVĐGTS ngày 14/11/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá như sau:
  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước 
Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp
Địa chỉ: 179 Đường Lê Hồng Phong, Khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
3. Tên tài sản và nơi có tài sản
3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 74 lô đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước được đấu giá riêng lẻ theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo), bao gồm:
a/ 07 lô đất tọa lạc tại tổ 5, KP.Thanh Xuân, TT.Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
- Tổng diện tích: 2.122,9 m2 (Hai ngàn, một trăm hai mươi hai phẩy chín mét vuông)
- Tổng giá khởi điểm: 2.831.522.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn đồng)
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT) - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
-  Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được phân lô, cắm mốc.
b/ 63 lô đất tọa lạc tại đường ĐT 759B, tổ 2, thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
- Tổng diện tích: 13.300,6 m2 (Mười ba ngàn, ba trăm phẩy sáu mét vuông).
- Tổng giá khởi điểm: 107.355.777.900 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi bảy ngàn, chín trăm đồng).
- Mục đích sử dụng:  Đất ở nông thôn (ONT) - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
-  Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được phân lô, cắm mốc.
c/ 01 lô đất tọa lạc tại đường ĐT 759B thuộc tổ 1, thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
- Tổng diện tích: 420m2 (Bốn trăm hai mươi mét vuông)
- Giá khởi điểm: 3.449.927.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm hai mươi bảy ngàn đồng).
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT) - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
-  Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được phân lô, cắm mốc.
d/ 03 lô đất tọa lạc tại đường ĐT 759B thuộc tổ 6, thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
- Tổng diện tích:  657,9 m2 (Sáu trăm năm mươi bảy phẩy chín mét vuông)
- Tổng giá khởi điểm: 5.658.505.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, năm trăm lẻ năm ngàn đồng).
- Mục đích sử dụng:  Đất ở nông thôn (ONT) - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
-  Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được phân lô, cắm mốc. 
3.2 Nơi có tài sản: TT.Thanh Bình và xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
4. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm là 119.295.731.900 đồng (Một trăm mười chín tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi mốt ngàn, chín trăm đồng).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
5.1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 16/11/2023 đến 17h00 ngày 08/12/2023
5.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 30/11/2023 (Trong giờ hành chính)
6.2. Địa điểm xem tài sản: tại khu đất đấu giá (TT.Thanh Bình và xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Khách hàng liên hệ: Thương 096.442.7224 để được hướng dẫn xem tài sản.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
7.1. Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/11/2023 đến 17h00 ngày 08/12/2023
7.2. Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp.
7.3. Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ/CP ngày 03/04/2023 của Chính Phủ.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất; không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
Trên cùng một lô đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.
Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.
Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.
7.4. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đi đăng ký (Nếu không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;
  • Một trong các loại giấy tờ sau: bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân có chứng thực của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
  • Nếu người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia cuộc đấu giá mà ủy quyền cho người khác thực hiện tham gia cuộc đấu giá thay thì phải có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
8.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: dự kiến 13h30 phút ngày 11/12/2023
8.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước
9.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000
9.2. Tiền đặt trước
Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 0500 8048 9193 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam (Sacombank) - Phòng giao dịch Lộc Ninh.
Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 06/12/2023, 07/12/2023 đến 17h00 ngày 08/12/2023. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền trước thời gian quy định trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
10. Hình thức, phương thức đấu giá.
10.1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
10.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu giám tiếp.
Giá trả tối thiểu là giá khởi điểm.
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216.

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,331
  • Hôm nay223,617
  • Tháng hiện tại223,617
  • Tổng lượt truy cập362,229,420
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây