Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đât 18 Lô Đất khu Trung tâm xã Long Hưng và 09 Đất thuộc điểm dân cư thôn 3, xã Long Hưng

Thứ tư - 15/11/2023 22:11 432
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá:
3.1. 18 Lô Đất khu Trung tâm xã Long Hưng
TT Ký hiệu lô Diện tích (m2) Giá đất cụ thể (đ/m2) Thành tiền (làm tròn) (đồng) Ghi chú
1 Lô A4-10
(thửa 49)
168,0 2.977.740 509.621.000 Tiếp giáp đường QH15m
2 Lô A4-11
(thửa 50)
168,0 2.977.740 509.621.000
3 Lô A4-12
(thửa 51)
168,0 2.977.740 509.621.000
4 Lô A4-13
(thửa 52)
168,0 2.977.740 509.621.000
5 Lô A4-14
(thửa 53)
168,0 2.977.740 509.621.000
6 Lô A2-9
(thửa 62)
127,5 2.878.712 367.079.000 Tiếp giáp đường QH12m
7 Lô A2-11
(thửa 64)
155,9 2.878.712 448.845.000
8 Lô A2-13
(thửa 66)
169,6 2.878.712 488.288.000
9 Lô A2-15
(thửa 68)
207,3 2.878.712 596.828.000
10 Lô A2-16
(thửa 69)
179,0 2.878.712 515.351.000
11 Lô A2-17
(thửa 70)
155,0 2.878.712 446.253.000
12 Lô A2-18
(thửa 71)
135,9 2.878.712 391.263.000
13 Lô A2-19
(thửa 72)
124,3 2.878.712 357.866.000
14 Lô A2-20
(thửa 73)
138,7 2.878.712 399.325.000
15 Lô A2-21
(thửa 74)
174,9 2.878.712 503.547.000
16 Lô A2-22
(thửa 75)
184,0 2.878.712 529.746.000
17 Lô A2-23
(thửa 76)
176,9 2.878.712 509.305.000
18 Lô A2-24
(thửa 77)
164,9 2.878.712 474.756.000
TỐNG CỘNG 2.933,9   8.576.557.000  
Vị trí thửa đất: Khu Trung tâm xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Theo Quyết định số 473/QĐ – UBND ngày 06/03/2018 của UBND huyện Phú Riềng vể việc điều  chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất và phân lô đất ở tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
3.2. 09 Đất thuộc điểm dân cư thôn 3, xã Long Hưng
TT Số tờ - số thửa Diện tích (m2) Giá đất cụ thể (đ/m2) Thành tiền (làm tròn) (đồng) Ghi chú
1 Thửa 377-tờ số 43 160,8 3.572.185 574.407.000 Tiếp giáp đường số 2
2 Thửa 380-tờ số 43 160,1 3.572.185 571.907.000
3 Thửa 381-tờ số 43 159,9 3.572.185 571.192.000
4 Thửa 382-tờ số 43 159,6 3.572.185 570.121.000
5 Thửa 383-tờ số 43 159,4 3.572.185 569.406.000
6 Thửa 384-tờ số 43 158,2 3.572.185 565.120.000
7 Thửa 385-tờ số 43 153,7 3.572.185 549.045.000
8 Thửa 386-tờ số 43 148,9 3.572.185 531.898.000
9 Thửa 387-tờ số 43 204,4 4.288.056 876.186.000 Tiếp giáp đường số 2 và đường số 3
TỐNG CỘNG 1.465,0   5.379.282.000  
- Vị trí thửa đất:  Thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Theo Quyết định số 1797/QĐ – UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện Phú Riềng vể việc điều  chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất và phân lô đất ở tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn 3,  xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
 Tài sản gắn liền trên đất: Không có tài sản trên đất.
Tài sản được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng lô (  thửa)
4/ Tổng giá khởi điểm: 13.955.839.000đồng (Mười ba tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu tám trăm ba mươi chín ngàn đồng).
5/ Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của từng cụm
Thời gian nộp tiền đặt trước: Thời gian thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc là ngày 05/12; 06/12 và đến 17 giờ 00 phút ngày 07/12/2023 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1041000041055 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – chi nhánh Bình Phước.
Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản
6/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/11/2023 và ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính). Liên hệ ( số ĐC Vương –số đt  035.2744678) để được hướng dẫn xem tài sản.
7/ Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá:
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả từ ngày 16/11/2023 đến 17 giờ  00 phút ngày 05/12/2023. Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng , Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

8/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng , Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước từ ngày 16/11/2023 đến 17 giờ  00 phút ngày 05/12/2023.
Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá hoặc không trực tiếp tham gia buổi công bố giá mà ủy quyền cho người khác đi thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
9/ Thời gian, địa điểm công bố giá:
Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08/12/2023 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng
10/ Tiền hồ sơ
- Gía khởi điểm từ 200 triệu đến 500 triệu: Tiền hồ sơ là 200.000đ ( Hai trăm ngàn đồng)/lô
- Gía khởi điểm từ trên 500 triệu:  Tiền hồ sơ là 500.000đ ( Năm trăm ngàn đồng)/lô
Hồ sơ đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không hợp lệ thì không được hoàn trả lại hồ sơ và tiền mua hồ sơ.
11/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
12/ Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
13/ Bước giá: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm được định giá cộng thêm 1% (Một phần trăm) giá khởi điểm của tài sản đó.
14/ Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
14.1. Đối tượng  đăng ký tham gia đấu giá:
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được  nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 luật đất đai năm 2013. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
14.2. Điều kiện đăng ký  tham gia đấu giá:
- Đối với tổ chức
Thuộc Đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 55, Luật đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất mà có từ hai ( 02 ) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên
+  Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia theo quy định của pháp luật.
+  Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% theo giá khởi điểm của từng lô đất.
- Đối với hộ gia đình, cá nhân
+ Thuộc Đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 55, Luật đất đai
+  Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia theo quy định của pháp luật.
+  Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% theo giá khởi điểm của từng lô đất.
* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá ( Mẫu do Trung tâm phát hành)
- Bản sao CMND/CCCD của người đăng ký tham gia đấu giá ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) đối với hộ gia đình, cá nhân.
- Bản sao CMND/CCCD của người ( đại diện theo pháp luật) đăng ký tham gia đấu giá và giấy đăng ký kinh doanh ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) đối với tổ chức.
- Cam kết xem tài sản
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định
Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá còn đang dùng chứng minh nhân dân thì phải có xác nhận nơi đăng ký thường trú.
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập971
  • Hôm nay391,732
  • Tháng hiện tại10,891,118
  • Tổng lượt truy cập359,558,229
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây