Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 20 lô đất ở phân lô thuộc khu đất Xưởng đũa 3/2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 06/11/2023 08:53 238
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 07/HĐ-DVĐGTS ngày 03/11/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
 1. Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
 1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
3. Tên tài sản và nơi có tài sản
Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất 20 lô đất ở phân lô thuộc khu đất Xưởng đũa 3/2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Tổng diện tích của 20 lô đất là 5.948m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường bê tông xi măng hiện hữu;
- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất (đất trống).
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất (thuộc tờ bản đồ địa chính số 35) Diện tích (m2) Đơn giá  đất cụ thể (đồng/m2) Thành tiền (đồng) Ghi chú  
 
1 Lô 1 224 531,0 1.701.000 903.231.000 Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m  
2 Lô 2 225 275,8 1.827.000 503.886.600 Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m  
3 Lô 6 229 352,2 1.421.000 500.476.200 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
4 Lô 7 230 332,7 1.421.000 472.766.700 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
5 Lô 8 231 313,1 1.421.000 444.915.100 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
6 Lô 9 232 293,6 1.450.000 425.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
7 Lô 15 238 238,2 2.166.000 515.941.200 Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m, phía sau tiếp giáp đất quy hoạch cây xanh (104,5m2)  
8 Lô 16 223 280,5 2.063.000 578.671.500 Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m  
9 Lô 17 222 272,8 1.450.000 395.560.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
10 Lô 18 220 268,8 1.450.000 389.760.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
11 Lô 19 219 274,6 1.450.000 398.170.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
12 Lô 20 218 280,5 1.450.000 406.725.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
13 Lô 21 217 286,4 1.450.000 415.280.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
14 Lô 22 216 292,2 1.450.000 423.690.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
15 Lô 23 215 293,6 1.450.000 425.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
16 Lô 24 214 284,1 1.450.000 411.945.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
17 Lô 25 213 278,8 1.450.000 404.260.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
18 Lô 26 212 273,6 1.450.000 396.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
19 Lô 27 211 270,0 1.450.000 391.500.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
20 Lô 30 208 255,8 1.450.000 370.910.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
Tổng cộng 20 lô 5.948          9.175.848.300    
Ghi chú: Các lô đất được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng lô.
Nơi có Tài sản: Các lô đất tọa lạc tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
 1. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm của khu đất 9.175.848.300 đồng (Chín tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi tám ngàn, ba trăm đồng)
 2. Thời gian, địa điểm bán bán hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 06/11/2023 đến 17h00 ngày 27/11/2023
 • Địa điểm bán hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/11/2023 (Trong giờ hành chính)
 • Địa điểm xem tài sản: tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khách hàng liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quý sđt: 0988 999 673.
 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/11/2023 đến 17h00 ngày 27/11/2023
 • Địa điểm đăng ký: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.
 • Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ/CP ngày 03/04/2023 của Chính Phủ.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
Trên cùng một lô đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không báo cáo cho đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất về mối quan hệ theo quy định tại điểm này, khi tiến hành tổ chức đấu giá phát hiện ra mối quan hệ trên thì được xem là vi phạm quy định đấu giá về hành vi thông đồng, dàn xếp kết quả đấu giá và được xử lý theo quy định của pháp luật.
Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.
Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.
 • Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đi đăng ký (Nếu không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;
 • Một trong các loại giấy tờ sau: bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân có chứng thực của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
 •  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến bắt đầu từ 07h30 Ngày 30/11/2023
 •  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng. Sau khi có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng có kế hoạch đấu giá cụ thể để thông báo đến khách hàng tham gia đấu giá
 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:
STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000
 • Tiền đặt trước
Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá
Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 27/11/20230, 28/11/2023 đến 17h00 ngày 29/11/2023. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền trước thời gian quy định trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
 1. Hình thức, phương thức đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
Tác gải bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,124
 • Hôm nay400,674
 • Tháng hiện tại10,900,060
 • Tổng lượt truy cập359,567,171
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây