Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 30 lô đất ở phân lô thuộc khu đất Xưởng đũa 3/2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 07/08/2023 10:05 423
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 04/8/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
3/ Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 30 lô đất ở phân lô thuộc khu đất Xưởng đũa 3/2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Vị trí: 30 lô đất tọa lạc tại Thôn 4, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Tổng diện tích của 30 lô đất là 9.086,1m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường bê tông xi măng hiện hữu;
- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất (đất trống).
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất (thuộc tờ bản đồ số 35) Diện tích (m2) Đơn giá  đất cụ thể (đồng/m2) Thành tiền (đồng) Ghi chú  
 
1 Lô 1 224 531,0 1.701.000 903.231.000 Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m  
2 Lô 2 225 275,8 1.827.000 503.886.600 Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m  
3 Lô 3 226 477,7 1.350.000 644.895.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
4 Lô 4 227 391,3 1.421.000 556.037.300 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
5 Lô 5 228 371,8 1.421.000 528.327.800 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
6 Lô 6 229 352,2 1.421.000 500.476.200 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
7 Lô 7 230 332,7 1.421.000 472.766.700 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
8 Lô 8 231 313,1 1.421.000 444.915.100 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
9 Lô 9 232 293,6 1.450.000 425.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
10 Lô 10 233 274,1 1.450.000 397.445.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
11 Lô 11 234 254,5 1.450.000 369.025.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
12 Lô 12 235 235,0 1.450.000 340.750.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
13 Lô 13 236 295,3 1.421.000 419.621.300 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
14 Lô 14 237 295,9 1.450.000 429.055.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
15 Lô 15 238 238,2 2.166.000 515.941.200 Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m, phía sau tiếp giáp đất quy hoạch cây xanh (104,5m2)  
16 Lô 16 223 280,5 2.063.000 578.671.500 Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m  
17 Lô 17 222 272,8 1.450.000 395.560.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
18 Lô 18 220 268,8 1.450.000 389.760.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
19 Lô 19 219 274,6 1.450.000 398.170.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
20 Lô 20 218 280,5 1.450.000 406.725.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
21 Lô 21 217 286,4 1.450.000 415.280.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
22 Lô 22 216 292,2 1.450.000 423.690.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
23 Lô 23 215 293,6 1.450.000 425.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
24 Lô 24 214 284,1 1.450.000 411.945.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
25 Lô 25 213 278,8 1.450.000 404.260.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
26 Lô 26 212 273,6 1.450.000 396.720.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
27 Lô 27 211 270,0 1.450.000 391.500.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
28 Lô 28 210 270,2 1.450.000 391.790.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
29 Lô 29 209 272,0 1.450.000 394.400.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
30 Lô 30 208 255,8 1.450.000 370.910.000 Tiếp giáp đường bê tông 6m  
Tổng cộng 30 lô 9.086,1   13.647.194.700    
          Bằng chữ: Mười ba tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn,
bảy trăm đồng.
 
Ghi chú: Các lô đất được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng lô.
4/  Tổng giá khởi điểm của 30 lô đất là: 13.647.194.700 đồng (Mười ba tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn, bảy trăm đồng).
5/ Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp
7/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/8/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/8/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/8/2023 đến ngày 11/8/2023 (Trong giờ hành chính) tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khách hàng liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quý sđt: 0988 999 673.
9/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.
Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 23, 24, 25/8/2023 (theo giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản..
10/ Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: Ngày 28/8/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng. Sau khi có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng có kế hoạch đấu giá cụ thể để thông báo đến khách hàng tham gia đấu giá.
11/ Thời gian, địa điểm, phát hành hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng từ ngày 07/8/2023 đến 17h00 ngày 25/8/2023. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
 Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:
a. Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai.
b. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo Khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản;
c. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá/1 lô đất.
  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
  •  Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.
  • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Thông báo mã số định danh cá nhân.
  • Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:
STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000
12/ Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập752
  • Hôm nay157,817
  • Tháng hiện tại680,974
  • Tổng lượt truy cập362,686,777
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây