Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 53 lô đất ở phân lô khu dân cư (khu: D, E) thuộc quy hoạch phân lô dự án xây dựng đường D1 nối dài, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 06/11/2023 08:11 223
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/HĐ-DVĐGTS ngày 03/11/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
 1. Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
 1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
3. Tên tài sản và nơi có tài sản
Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất 53 lô đất ở phân lô khu dân cư (khu: D, E) thuộc quy hoạch phân lô dự án xây dựng đường D1 nối dài, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt);
- Tổng diện tích của 53 lô đất là 11.069m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông (đường D1) theo quy hoạch;
- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất (đất trống);
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất (thuộc tờ bản đồ địa chính số 37) Diện tích (m2) Đơn giá cụ thể (đồng/m2) Tổng thành tiền theo lô (đồng) Ghi chú
1 D1 526 188,4 6.093.000 1.147.921.200 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch D2
2 D7 640 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
3 D12 537 150,0 5.454.000 818.100.000  
4 D13 538 150,0 5.454.000 818.100.000  
5 D14 539 150,0 5.454.000 818.100.000  
6 D15 540 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có cột điện
7 D17 542 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
8 D18 543 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
9 D19 544 178,0 5.332.000 949.096.000 Tiếp giáp đường D1 và suối cạn
10 D20 545 205,3 6.398.000 1.313.509.400 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch 06m, phía trước lô đất có cột điện
11 D21 546 150,0 5.454.000 818.100.000  
12 D22 547 150,0 5.454.000 818.100.000  
13 D23 548 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có hố ga
14 D24 549 150,0 5.454.000 818.100.000  
15 D25 550 150,0 5.454.000 818.100.000  
16 D26 551 150,0 5.454.000 818.100.000  
17 D27 552 150,0 5.454.000 818.100.000  
18 D28 553 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có Cột điện
19 D29 554 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có Hố ga
20 D30 555 150,0 5.454.000 818.100.000  
21 D31 556 150,0 5.454.000 818.100.000  
22 D32 557 150,0 5.454.000 818.100.000  
23 D33 558 150,0 5.454.000 818.100.000  
24 D34 559 150,0 4.922.000 738.300.000 Phía trước lô đất có Cột điện + hố ga
25 D35 560 150,0 5.454.000 818.100.000  
26 D36 561 150,0 5.454.000 818.100.000  
27 D38 563 150,0 5.454.000 818.100.000  
28 D41 567 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
29 D46 572 266,9 6.839.000 1.825.329.100 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch 06m
30 D47 573 267,0 6.497.000 1.734.699.000 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch 06m
Phía trước lô đất có Hố ga
31 D48 574 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Cột điện
32 D49 575 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
33 D50 576 250,0 5.144.000 1.286.000.000 Phía trước lô đất có Hố ga + cột điện
34 D51 577 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
35 D52 578 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
36 D53 579 250,0 5.144.000 1.286.000.000 Phía trước lô đất có Hố ga + cột điện
37 D54 580 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
38 D55 581 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
39 D57 583 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
40 D58 584 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
41 D60 586 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Hố ga
42 E1 408 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
43 E12 471 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
44 E14 473 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Cột điện
45 E16 475 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Cột điện
46 E17 476 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
47 E18 477 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Hố ga
48 E19 478 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Cột điện
49 E20 479 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
50 E21 480 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Hố ga
51 E22 481 285,3 4.910.000 1.400.823.000 Phía trước lô đất có Cột điện
52 E23 482 271,2 5.332.000 1.446.038.400  
53 E25 484 257,3 5.065.000 1.303.224.500 Phía trước lô đất có Hố ga
TỔNG CỘNG 53 LÔ 11.069   61.474.890.600  
Nơi có Tài sản: Các lô đất tọa lạc tại khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
 1. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm của khu đất 61.474.890.600 đồng (Sáu mươi mốt tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi ngàn, sáu trăm đồng)
 2. Thời gian, địa điểm bán bán hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 06/11/2023 đến 17h00 ngày 27/11/2023
 • Địa điểm bán hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/11/2023 (Trong giờ hành chính)
 • Địa điểm xem tài sản: tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khách hàng liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quý sđt: 0988 999 673.
 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/11/2023 đến 17h00 ngày 27/11/2023
 • Địa điểm đăng ký: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.
 • Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ/CP ngày 03/04/2023 của Chính Phủ.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
Trên cùng một lô đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không báo cáo cho đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất về mối quan hệ theo quy định tại điểm này, khi tiến hành tổ chức đấu giá phát hiện ra mối quan hệ trên thì được xem là vi phạm quy định đấu giá về hành vi thông đồng, dàn xếp kết quả đấu giá và được xử lý theo quy định của pháp luật.
Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.
Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.
 • Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đi đăng ký (Nếu không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;
 • Một trong các loại giấy tờ sau: bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân có chứng thực của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
 •  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến bắt đầu từ 07h30 Ngày 30/11/2023
 •  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng. Sau khi có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng có kế hoạch đấu giá cụ thể để thông báo đến khách hàng tham gia đấu giá
 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ/lô (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ trên một lô)
 • Tiền đặt trước
Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá
Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 27/11/20230, 28/11/2023 đến 17h00 ngày 29/11/2023. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền trước thời gian quy định trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
 1. Hình thức, phương thức đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,011
 • Hôm nay222,392
 • Tháng hiện tại222,392
 • Tổng lượt truy cập362,228,195
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây