Thông báo đấu giá tài sản 29,64 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

Thứ tư - 27/09/2023 09:49 330
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Địa chỉ: xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh xã Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá:
Diện tích 29,64 ha, tổng số cây: 15.873 cây, Trong đó:
 + Lô số 53, có diện tích 11,57  ha, tổng số cây 6.599 cây trồng năm 2018
+ Lô số 54 có diện tích 11.08 ha, tổng số cây 5.311 cây, trồng năm 2018
+ Lô số 70 , có diện tích 6,99 ha, tổng số cây 3.963 cây, trồng năm 2018
Địa chỉ tài sản: tại Nông trường 9 ( nay là Nông trường Long Tân),  xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (Tài sản được đấu giá thành 01 gói )
4/ Tổng giá khởi điểm: 361.251.920đ ( Ba trăm sáu  mươi mốt triệu hai trăm năm mươi mốt ngàn chín  trăm hai mươi đồng)
5/ Thời gian, địa điểm xem tài sản : Ngày 05/10/2023 và  ngày 06/10/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản Liên hệ đ/c Loan( 0908.711444) để được hướng dẫn xem tài sản.
6/ Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá :
- Thời gian: Từ ngày 28/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023
- Địa điểm: Tại  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
7/ Thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 28/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
8/ Thời gian, địa điểm công bố giá:
Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16/10/2023 tại trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
9/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
10/ Phương thức đấu giá: trả giá lên.
11/ Gía trả tối thiều: khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là phải trả giá trả từ: 361.251.920đ ( Ba trăm sáu  mươi mốt triệu hai trăm năm mươi mốt ngàn chín  trăm hai mươi đồng)
12/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc:  Ngày 11/10; 12/10 và đến 17giờ 00 phút ngày 13/10/2023 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
13/ Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai  trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.
14/ Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
14.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có năng lực tài chính có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật.
14.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- CMND/ CCCD/HC của người đăng ký và của người được ủy quyền ( nếu có) có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật và của người được ủy quyền ( nếu có) và giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .
- Cam kết xem tài sản ( nếu có)  và nộp tiền hồ sơ đăng ký tham gia
* Hồ sơ hợp lệ bao gồm:
- Có đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- CMND/ CCCD/HC của người đăng ký và của người được ủy quyền ( nếu có) có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật và của người được ủy quyền ( nếu có) và giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .

- Cam kết xem tài sản (nếu có)
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đủ và đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân  có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Địa chỉ: xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh xã Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá:
Diện tích 29,64 ha, tổng số cây: 15.873 cây, Trong đó:
 + Lô số 53, có diện tích 11,57  ha, tổng số cây 6.599 cây trồng năm 2018
+ Lô số 54 có diện tích 11.08 ha, tổng số cây 5.311 cây, trồng năm 2018
+ Lô số 70 , có diện tích 6,99 ha, tổng số cây 3.963 cây, trồng năm 2018
Địa chỉ tài sản: tại Nông trường 9 ( nay là Nông trường Long Tân),  xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (Tài sản được đấu giá thành 01 gói )
4/ Tổng giá khởi điểm: 361.251.920đ ( Ba trăm sáu  mươi mốt triệu hai trăm năm mươi mốt ngàn chín  trăm hai mươi đồng)
5/ Thời gian, địa điểm xem tài sản : Ngày 05/10/2023 và  ngày 06/10/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản Liên hệ đ/c Loan( 0908.711444) để được hướng dẫn xem tài sản.
6/ Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá :
- Thời gian: Từ ngày 28/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023
- Địa điểm: Tại  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
7/ Thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 28/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
8/ Thời gian, địa điểm công bố giá:
Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16/10/2023 tại trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
9/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
10/ Phương thức đấu giá: trả giá lên.
11/ Gía trả tối thiều: khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là phải trả giá trả từ: 361.251.920đ ( Ba trăm sáu  mươi mốt triệu hai trăm năm mươi mốt ngàn chín  trăm hai mươi đồng)
12/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc:  Ngày 11/10; 12/10 và đến 17giờ 00 phút ngày 13/10/2023 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.
13/ Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai  trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.
14/ Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
14.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có năng lực tài chính có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật.
14.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
- CMND/ CCCD/HC của người đăng ký và của người được ủy quyền ( nếu có) có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật và của người được ủy quyền ( nếu có) và giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .
- Cam kết xem tài sản ( nếu có)  và nộp tiền hồ sơ đăng ký tham gia
* Hồ sơ hợp lệ bao gồm:
- Có đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- CMND/ CCCD/HC của người đăng ký và của người được ủy quyền ( nếu có) có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là cá nhân.
- CMND/ CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật và của người được ủy quyền ( nếu có) và giấy đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức .

- Cam kết xem tài sản (nếu có)
- Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước đủ và đúng thời gian quy định
Mọi tổ chức, cá nhân  có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,003
  • Hôm nay67,155
  • Tháng hiện tại9,709,420
  • Tổng lượt truy cập358,376,531
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây