Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 58 lô đất ở phân lô khu dân cư (khu: D, E) thuộc quy hoạch phân lô dự án xây dựng đường D1 nối dài

Thứ năm - 05/10/2023 08:23 309
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐ-DVĐGTS ngày 04/10/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
 1. Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
 1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm
Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất 58 lô đất ở phân lô khu dân cư (khu: D, E) thuộc quy hoạch phân lô dự án xây dựng đường D1 nối dài, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt);
- Vị trí: Các lô đất tọa lạc tại khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
- Tổng diện tích của 58 lô đất là 12.233,7m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông (đường D1) theo quy hoạch;
- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất (đất trống);
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Tổng giá khởi điểm của 58 lô đất là: 67.807.438.200 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìnn, hai trăm đồng), chi tiết:
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất (thuộc tờ bản đồ địa chính số 37) Diện tích (m2) Đơn giá cụ thể (đồng/m2) Tổng thành tiền theo lô (đồng) Ghi chú
1 D1 526 188,4 6.093.000 1.147.921.200 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch D2
2 D7 640 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
3 D12 537 150,0 5.454.000 818.100.000  
4 D13 538 150,0 5.454.000 818.100.000  
5 D14 539 150,0 5.454.000 818.100.000  
6 D15 540 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có cột điện
7 D17 542 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
8 D18 543 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
9 D19 544 178,0 5.332.000 949.096.000 Tiếp giáp đường D1 và suối cạn
10 D20 545 205,3 6.398.000 1.313.509.400 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch 06m, phía trước lô đất có cột điện
11 D21 546 150,0 5.454.000 818.100.000  
12 D22 547 150,0 5.454.000 818.100.000  
13 D23 548 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có hố ga
14 D24 549 150,0 5.454.000 818.100.000  
15 D25 550 150,0 5.454.000 818.100.000  
16 D26 551 150,0 5.454.000 818.100.000  
17 D27 552 150,0 5.454.000 818.100.000  
18 D28 553 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có Cột điện
19 D29 554 150,0 5.181.000 777.150.000 Phía trước lô đất có Hố ga
20 D30 555 150,0 5.454.000 818.100.000  
21 D31 556 150,0 5.454.000 818.100.000  
22 D32 557 150,0 5.454.000 818.100.000  
23 D33 558 150,0 5.454.000 818.100.000  
24 D34 559 150,0 4.922.000 738.300.000 Phía trước lô đất có Cột điện + hố ga
25 D35 560 150,0 5.454.000 818.100.000  
26 D36 561 150,0 5.454.000 818.100.000  
27 D38 563 150,0 5.454.000 818.100.000  
28 D39 564 150,0 5.727.000 859.050.000  
29 D41 567 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
30 D46 572 266,9 6.839.000 1.825.329.100 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch 06m
31 D47 573 267,0 6.497.000 1.734.699.000 Tiếp giáp đường D1 và đường quy hoạch 06m
Phía trước lô đất có Hố ga
32 D48 574 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Cột điện
33 D49 575 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
34 D50 576 250,0 5.144.000 1.286.000.000 Phía trước lô đất có Hố ga + cột điện
35 D51 577 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
36 D52 578 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
37 D53 579 250,0 5.144.000 1.286.000.000 Phía trước lô đất có Hố ga + cột điện
38 D54 580 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
39 D55 581 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
40 D56 582 250,0 5.144.000 1.286.000.000 Phía trước lô đất có Hố ga + cột điện
41 D57 583 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
42 D58 584 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
43 D60 586 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Hố ga
44 E1 408 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
45 E12 471 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
46 E13 472 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
47 E14 473 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Cột điện
48 E15 474 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Hố ga
49 E16 475 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Cột điện
50 E17 476 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
51 E18 477 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Hố ga
52 E19 478 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Cột điện
53 E20 479 250,0 5.699.000 1.424.750.000  
54 E21 480 250,0 5.414.000 1.353.500.000 Phía trước lô đất có Hố ga
55 E22 481 285,3 4.910.000 1.400.823.000 Phía trước lô đất có Cột điện
56 E23 482 271,2 5.332.000 1.446.038.400  
57 E24 483 264,3 5.332.000 1.409.247.600  
58 E25 484 257,3 5.065.000 1.303.224.500 Phía trước lô đất có Hố ga
TỔNG CỘNG 58 LÔ 12.233,7   67.807.438.200  
Ghi chú: Các lô đất được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng lô
 1. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
 2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp
 3. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
 4.  Thời gian, địa điểm xem tài sản Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 11/10/2023 (Trong giờ hành chính) tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khách hàng liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quý sđt: 0988 999 673.
 5. Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.
Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 24, 25, 26/10/2023 (theo giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản..
 1. Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: Ngày 27/10/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng. Sau khi có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng có kế hoạch đấu giá cụ thể để thông báo đến khách hàng tham gia đấu giá
 2. Thời gian, địa điểm, phát hành hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng từ ngày 05/10/2023 đến 17h00 ngày 24/10/2023. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:
a. Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều của Luật Đất đai.
b. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo Khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản;
c. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá/1 lô đất.
 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
 •  Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.
 • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Thông báo mã số định danh cá nhân.
 • Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
 1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 55, Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,356
 • Hôm nay100,399
 • Tháng hiện tại9,742,664
 • Tổng lượt truy cập358,409,775
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây