Trường hợp doanh nghiệp được xóa nợ vay của quỹ phát triển nghiệp nhỏ và vừa

Trường hợp doanh nghiệp được xóa nợ vay của quỹ phát triển nghiệp nhỏ và vừa

 •   12/01/2021 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 2762
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Tại Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ các trường hợp doanh nghiệp (DN) được xóa nợ lãi và xóa nợ gốc.
Tập đoàn JAPFA Comfeed Việt Nam sẽ đầu tư dự án chăn nuôi 230 triệu USD tại Bình Phước

Tập đoàn JAPFA Comfeed Việt Nam sẽ đầu tư dự án chăn nuôi 230 triệu USD tại Bình Phước

 •   28/11/2020 07:31:00 PM
 •   Đã xem: 6130
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về tình hình phòng chống dịch bệnh, xây dựng chuỗi, vùng chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh.
Hỗ trợ ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã

Hỗ trợ ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã

 •   18/11/2020 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 1816
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ ứng dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá năm 2020 theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020.
Họp Tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Họp Tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

 •   18/11/2020 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 1894
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chiều 17/11, Tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp xem xét giải quyết vướng mắc một số dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi chủ trì cuộc họp.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

 •   14/04/2020 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 3771
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 3/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020

 •   14/04/2020 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 1544
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

 •   29/10/2019 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 2870
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 13/8/2019

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 13/8/2019

 •   29/10/2019 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 1492
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 210/TB-UBND về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 13/8/2019.
Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

 •   28/10/2019 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 2739
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉ

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉ

 •   28/10/2019 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 6035
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Khen thưởng cho các Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho người lao động năm 2019

Khen thưởng cho các Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho người lao động năm 2019

 •   28/10/2019 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 1205
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho người lao động năm 2019.
Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

 •   28/10/2019 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 10555
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Kế hoạch: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

 •   28/10/2019 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 4336
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND của UBND tỉnh về việc Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   24/10/2019 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 3318
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế Hoạch 141/KH-UBND ngày 21/5/2019 về việc Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,921
 • Hôm nay589,638
 • Tháng hiện tại3,167,426
 • Tổng lượt truy cập317,228,579
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây