Văn bản theo lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 264/KH-SLĐTBXH 24/09/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.
52 79-KH/ĐU 21/09/2021 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 110-KH/BCS ngày 15/9/2021 của BCS Đảng ủy UBND tỉnh
53 259/BC-SLĐTBXH 18/09/2021 Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021
54 257/BC-SLĐTBXH 17/09/2021 Báo cáo công tác cải cách thể chế phục vụ Đoàn kiểm tra
55 256/BC-SLĐTBXH 16/09/2021 Báo cáo CCHC quý III năm 2021
56 1730/SLĐTBXH-VP 15/09/2021 Thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
57 247/KH-SLĐTBXH 14/09/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở LĐTBXH năm 2021
58 224/KH-SLĐTBXH 30/08/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế MC MCLT trong giải quyết TTHC
59 72-BC/ĐU 13/09/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021
60 71-BC/ĐU 13/09/2021 Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 9 tháng đầu năm 2021
61 70-BC/ĐU 13/09/2021 Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021
62 82/QĐ-SLĐTBXH 13/09/2021 Giao chỉ tiêu biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
63 241/KH-SLĐTBXH 10/09/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công
64 1591/SLĐTBXH-VP 28/10/2021 Triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia
65 1580/SLĐTBXH-VP 27/08/2021 Lập dự toán kinh phí tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị.
66 66/QĐ-SLĐTBXH 06/08/2021 Quyết định phân công thực hiện và chấm điểm CCHC
67 68-BC/ĐU 26/08/2021 Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 05
68 1532/SLĐTBXH-VP 21/08/2021 Thực hiện DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ trên Cổng DVC quốc gia
69 1469/SLĐTBXH-VP 16/08/2021 Đề nghị cấp kinh phí chi hỗ trợ cho công dân Bình Phước gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 hiện đang ở lại TP.HCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai.
70 1443/SLĐTBXH-VP 12/08/2021 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công; người nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
71 1402/TB-SLĐTBXH 09/08/2021 Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
72 189/BC-SLĐTBXH 03/08/2021 Kết quả thực hiện đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
73 1340/TTr-SLĐTBXH 30/07/2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở lao động - Thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
74 1339/TTr-SLĐTBXH 30/07/2021 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động, Việc làm, người có công và bảo trợ xã hội
75 180/BC-SLĐTBXH 29/07/2021 Kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực LĐTBXH
76 1327/TTr-SLĐTBXH 29/07/2021 Dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành thuộc lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
77 176/BC-SLĐTBXH 28/07/2021 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
78 02/KH-SLĐ 04/03/2021 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021
79 28/QĐ-SLĐTBXH 31/03/2021 Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
80 860/SLĐTBXH-VP 28/05/2021 khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh.
81 1495/SLĐTBXH-VP 18/08/2021 Đăng ký xung kích tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid19
82 72/QĐ-SLĐTBXH 29/08/2021 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra CCHC năm 2021
83 1615/TB-SLĐTBXH 01/09/2021 Phân công trực cơ quan trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2021
84 235/KH-SLĐTBXH 06/09/2021 Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19
85 1716/SLĐTBXH-TTr 13/09/2021 Phát động cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về phòng, chống tham nhũng
86 89/QĐ-SLĐTBXH 16/09/2021 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TVVN ISO 9001:2015
87 1816/SLĐTBXH-VP 24/09/2021 Nhập, khai thác dữ liệu và báo cáo tình hình sử dụng phần mềm trợ giúp an sinh xã hội
88 264/KH-SLĐTBXH 24/09/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.
89 90/QĐ-SLĐTBXH 27/09/2021 QĐ kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở văn phòng Sở
90 244/KH-SLĐTBXH 10/09/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
91 270/BC-SLĐTBXH 01/10/2021 Báo cáo đoàn kiểm tra BDVTU việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị năm 2021
92 1908/SLĐTBXH-VP 06/10/2021 Vận đổng ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em
93 299/KH-SLĐTBXH 25/10/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021
94 1969/SLĐTBXH-VP 12/10/2021 Đề nghị cấp lại mật khẩu, tạo mới và chuẩn hóa Email công vụ
95 2096/SLĐTBXH-LĐVL 27/10/2021 Công khai danh sách Hòa giải viên lao động
96 103/QĐ-SLĐTBXH 27/10/2021 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 2021
97 305 27/10/2021 Thực hiện chuyển đổi, áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
98 1368 04/08/2021 Cử cán bộ tham gia tổ giải quyết vướng mắc của doang nghiệp trong, phòng chống Covid-19
99 1356 03/08/2021 Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác lao động việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021
100 1355 03/08/2021 Chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian phòng chống Covid -19
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,714
  • Hôm nay96,929
  • Tháng hiện tại6,243,758
  • Tổng lượt truy cập320,304,911
Cơ quan ban hành
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây