Văn bản theo cơ quan ban hành: Ban dân tộc

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 CÔNG VĂN 04/03/2022 Công văn V/v triển khai hệ thống xác thực tập trung (SSO)
152 CÔNG VĂN 26/01/2022 Công văn về việc thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo ch
153 CÔNG VĂN 25/05/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên các ứng dụng công nghệ thông tin
154 Chỉ Thị 14/07/2022 Chỉ Thị về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025
155 kế hoạch 20/05/2022 Kế hoạch Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022
156 kế hoạch 24/06/2022 Kế hoạch Về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022
157 kế hoạch 10/06/2022 Kế hoạch Đón tiếp Đoàn đại biểu nguời có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
158 kế hoạch 27/08/2022 Kế hoạch Tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023
159 kế hoạch 08/06/2022 Kế hoạch Tổ chức tập huấn cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
160 kế hoạch 25/03/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2022
161 kế hoạch 07/01/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022
162 CÔNG VĂN 11/01/2022 Công văn V/v thông báo địa chỉ truy cập mới và phối hợp báo cáo thông tin, dữ liệu Phần mềm tích hợp quản lý công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
163 Quyết Định 28/09/2022 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước
164 Quyết Định 07/03/2022 Quyết định của UBND tỉnh Về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
165 Quyết Định 07/03/2022 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
166 CÔNG VĂN 17/11/2022 Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021
167 CÔNG VĂN 14/10/2022 Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh
168 kế hoạch 14/10/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc
169 kế hoạch 14/10/2022 Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc
170 CÔNG VĂN 12/10/2022 Công văn phúc đáp Báo cáo số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc Ninh
171 Thông Báo 07/10/2022 Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022
172 kế hoạch 23/09/2022 Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
173 Quyết Định 30/09/2022 Quyết định về thanh tra thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi với Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh
174 BÁO CÁO 30/09/2022 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III - NĂM 2022
175 BÁO CÁO 30/09/2022 Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
176 kế hoạch 29/09/2022 Kế hoạch về việc gặp mặt, tiếp doanh nghiệp định kỳ của lãnh đạp tỉnh Bình Phước
177 kế hoạch 29/09/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025
178 CÔNG VĂN 23/09/2022 Công văn về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực DTTS
179 TỜ TRÌNH 22/09/2022 Đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đặc thù của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức, cá nhân và các hoạt động cộng đồng của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
180 BÁO CÁO 23/09/2022 Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022
181 kế hoạch 29/09/2022 Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý IIII năm 2022
182 Quyết Định 28/09/2022 Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
183 Quyết Định 28/09/2022 Quyết định điều chỉnh bổ sung quy trình xử lý văn bản đi trên hệ thống quản lý văn bản điện tử trong quá trình xủa lý văn bản của Ban Dân tộc
184 CÔNG VĂN 20/09/2022 Công văn về thời gian thăm, tặng quà các Chùa Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022
185 CÔNG VĂN 20/09/2022 Công văn về việc điều chỉnh thời gian đón, tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc
186 kế hoạch 19/09/2022 Kế hoạch Tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước
187 CÔNG VĂN 23/08/2022 Công văn số 348/BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
188 Nghị Định 07/07/2022 Nghị định Số: 45/2022/NĐ-CP, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
189 CÔNG VĂN 03/08/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS
190 kế hoạch 26/07/2022 Kế Hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
191 kế hoạch 22/06/2022 Kế Hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tại Ban Dân tộc năm 2022
192 CÔNG VĂN 13/06/2022 Công Văn về việc thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém để năng cao các chỉ số: PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2022
193 kế hoạch 13/06/2022 Kế Hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”
194 kế hoạch 06/05/2022 Kế Hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022
195 CÔNG VĂN 24/05/2022 Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém trong thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021
196 kế hoạch 25/03/2022 Thực hiện Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính” tại cơ quan Ban Dân tộc
197 Thông Báo 18/04/2022 Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2022
198 CÔNG VĂN 05/08/2022 V/v tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tiêm vắc xin phòng Covid-19
199 kế hoạch 23/02/2022 Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
200 kế hoạch 17/02/2022 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2025
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,942
  • Hôm nay334,683
  • Tháng hiện tại5,950,817
  • Tổng lượt truy cập320,011,970
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây