Văn bản theo cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 50/UBND-KGVX 09/01/2022 Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)
102 5/KH-UBND 07/01/2022 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022
103 13/UBND-NC 04/01/2022 Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"
104 3984/UBND-KGVX 26/11/2021 Tăng cường quản lý F0 không triệu chứng tại nhà
105 4376/UBND-KGVX 31/12/2021 Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
106 4375/UBND-KGVX 31/12/2021 Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19
107 4362/UBND-KGVX 31/12/2021 Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế
108 4338/UBND-KGVX 29/12/2021 Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế
109 4337/UBND-KGVX 29/12/2021 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ
110 4336/UBND-KGVX 29/12/2021 Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
111 4335/UBND-KGVX 29/12/2021 Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế
112 4340/UBND-KGVX 29/12/2021 Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)
113 4328/UBND-KGVX 29/12/2021 Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà
114 4319/UBND-KGVX 28/12/2021 Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh
115 380/KH-UBND 26/12/2021 Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
116 3220/QĐ-UBND 25/12/2021 Phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi số ca bệnh Covid-19 đang điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ 10.000 ca đến 20.000 ca
117 366/KH-UBND 16/12/2021 Triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP
118 3109/QĐ-UBND 10/12/2021 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý
119 362/KH-UBND 10/12/2021 Thành lập Bệnh viện dã chiến K72
120 1187/QĐ-UBND 07/05/2021 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
121 4092/UBND-KGVX 08/12/2021 Phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 08/12/2021.
122 4076/UBND-KGVX 07/12/2021 Khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca
123 4088/UBND-KGVX 07/12/2021 Thực hiện Công điện số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
124 4061/UBND-KT 06/12/2021 Triển khai, áp dụng hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
125 4059/UBND-KGVX 03/12/2021 Thực hiện Công điện số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
126 11/CT-UBND 03/12/2021 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
127 4029/UBND-KGVX 03/12/2021 Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
128 4017/UBND-KT 01/12/2021 Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
129 3983/UBND-KGVX 26/11/2021 Y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
130 3984/UBND-KGVX 26/11/2021 Tăng cường quản lý F0 không triệu chứng tại nhà
131 3018/QĐ-UBND 26/11/2021 Kiện toàn và đổi tên ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tư Bình Phước
132 3964/UBND-KGVX 25/11/2021 Thực hiện Công văn số 9963/BYT-DP ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế
133 3003/QĐ-UBND 25/11/2021 Công nhận sản phẩm OCOP lần thứ 2 năm 2021 tỉnh Bình Phước
134 3945/UBND-KGVX 24/11/2021 Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 24/11/2021)
135 3934/UBND-KGVX 23/11/2021 Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
136 3919/UBND-TH 20/11/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ
137 3913/UBND-TH 19/11/2021 Hướng dẫn tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19
138 3902/UBND-KGVX 19/11/2021 Dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi, văn nghệ, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid-19
139 3876/UBND-KGVX 17/11/2021 Đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
140 339/KH-UBND 12/11/2021 Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021 - 2022
141 3740/UBND-KGVX 04/11/2021 Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
142 10/CT-UBND 04/08/2021 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
143 498/TB-UBND 28/10/2021 Tiếp tục thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19
144 43 02/11/2018 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TBXH tỉnh Bình Phước
145 32 12/09/2018 Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước
146 73 28/12/2016 Bãi bỏ 18 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
147 12 06/03/2013 Bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 11/8/2005 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về cai nghiện và chữa bệnh cho gái bán dâm nghiện ma túy và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
148 44 29/06/2011 Ban hành quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
149 1565/UBND0KGVX 14/05/2021 Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19
150 1170/UBND - KGVX 13/04/2021 V/v Tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid 19 trong các cơ sở lao động
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,928
  • Hôm nay181,919
  • Tháng hiện tại1,190,833
  • Tổng lượt truy cập315,251,986
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây