Thông báo Kết luận thanh tra

Thông báo Kết luận thanh tra

 •   14/09/2022 04:26:54 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/9/2022 Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 203/TB-T.Tr về Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án, công trình giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư
Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

 •   26/08/2022 09:11:55 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/8/2022 Thanh tra tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Chơn Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tuyên truyền phố biến pháp luật

Hội nghị tuyên truyền phố biến pháp luật

 •   15/08/2022 04:38:52 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/8/2022 Thanh tra tỉnh phối hợp cùng UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Đốp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng
Thông báo Kết luận Thanh tra

Thông báo Kết luận Thanh tra

 •   21/06/2022 11:18:35 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 92/TB-T.Tr về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Phú
Thông báo Kết luận Thanh tra

Thông báo Kết luận Thanh tra

 •   21/06/2022 11:17:02 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 91/TB-T.Tr về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2022

Triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2022

 •   08/03/2022 04:14:26 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-T.Tr về việc Triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2022
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức

 •   07/03/2022 04:15:07 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/3/2022 tại Hội trường Thanh tra tỉnh cơ quan Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

 •   02/03/2022 10:08:47 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-T.Tr về việc Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc năm 2022
Hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11

 •   08/11/2021 09:43:13 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tiếp tục tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Thông báo tiếp tục tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

 •   04/11/2021 03:02:54 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/10/2021 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 498/TB-UBND về việc tiếp tục thực hiện tiếp công dân tỉnh và tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19
Cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025

Cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025

 •   26/10/2021 08:52:28 PM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-T.Tr về việc cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025
KINH NGHIỆM TRONG XỬ LÝ ĐƠN THƯ - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

KINH NGHIỆM TRONG XỬ LÝ ĐƠN THƯ - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

 •   26/10/2021 04:47:16 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Bằng những kinh nghiệm thực tiễn từ việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại Chánh Thanh tra tỉnh đã đưa ra một số kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại của công dân và một số tình huống đã gặp trong thực tiễn.
Công bố quyết định thanh tra số 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh

Công bố quyết định thanh tra số 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh

 •   25/10/2021 08:32:08 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Công bố Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh v/v thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng.
Công bố quyết định Thanh tra theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Công bố quyết định Thanh tra theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 •   25/10/2021 08:27:11 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Công bố Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú.
Tổ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND

Tổ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND

 •   14/10/2021 07:44:42 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Thành lập Tổ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Công bố quyết định thanh tra số 2485/QĐ-UBND ngày 23/9/2021

Công bố quyết định thanh tra số 2485/QĐ-UBND ngày 23/9/2021

 •   01/10/2021 08:29:51 PM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Công bố Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến Đề án 1436 và Chương trình 775 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước
Công bố Quyết định thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập đối với các tổ chức, cá nhân

Công bố Quyết định thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập đối với các tổ chức, cá nhân

 •   30/09/2021 02:59:53 PM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
Tổ xác minh số 184/QĐ-UBND đã công bố Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập đối với các tổ chức, cá nhân năm 2021
Đăng ký hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Đăng ký hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

 •   25/09/2021 09:21:52 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của cơ quan Thanh tỉnh
Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   20/08/2021 10:37:24 AM
 •   Đã xem: 471
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/8/2021 Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-T.Tr về việc Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 238-KH/TU ngày 16/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Các tin khác

Văn bản mới ban hành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 28/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 28/09/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 28/09/2022

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Ngày ban hành: 23/09/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị năm 2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị năm 2022

Ngày ban hành: 22/09/2022

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/09/2022

Công văn về việc điều chỉnh thời gian đón, tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Công văn về việc điều chỉnh thời gian đón, tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành: 20/09/2022

Công văn về thời gian thăm, tặng quà các Chùa Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022

Công văn về thời gian thăm, tặng quà các Chùa Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022

Ngày ban hành: 20/09/2022

Kế hoạch Tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Kế hoạch Tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/09/2022

Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 19/09/2022

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp Tờ trình 1340/TTr-BVĐK phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu

Phúc đáp Tờ trình 1340/TTr-BVĐK phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phúc đáp Tờ trình số 693/TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Phúc đáp Tờ trình số 693/TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phối hợp thực hiện trong KCB BHYT

Phối hợp thực hiện trong KCB BHYT

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 17/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 17/9/2022)

Ngày ban hành: 16/09/2022

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày ban hành: 12/09/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Ngày ban hành: 11/09/2022

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/09/2022

Phúc đáp phê duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Phúc đáp phê duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Ngày ban hành: 11/09/2022

Khẩn trương đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Khẩn trương đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 10/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 10/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 10/9/2022)

Ngày ban hành: 09/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/9/2022)

Ngày ban hành: 06/09/2022

Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày ban hành: 06/09/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 05/09/2022

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 05/09/2022

Thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 05/09/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 31/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/8/2022)

Ngày ban hành: 26/08/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm năm 2022

Ngày ban hành: 25/08/2022

Bổ sung giải trình cụ thể đối với hình thức lựa chọn nhà thầu

Bổ sung giải trình cụ thể đối với hình thức lựa chọn nhà thầu

Ngày ban hành: 24/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 24/08/2022

Dự trù dung dịch dịch truyền Dextran 40

Dự trù dung dịch dịch truyền Dextran 40

Ngày ban hành: 24/08/2022

Kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 23/08/2022

Công văn số 348/BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công văn số 348/BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 23/08/2022

Thủ tục hủy thuốc Kiểm soát đặc biệt lần 2.

Thủ tục hủy thuốc Kiểm soát đặc biệt lần 2.

Ngày ban hành: 22/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 20/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 20/8/2022)

Ngày ban hành: 20/08/2022

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày ban hành: 18/08/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Ngày ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/08/2022

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 15/08/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Ngày ban hành: 06/08/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập573
 • Hôm nay168,731
 • Tháng hiện tại9,750,737
 • Tổng lượt truy cập139,176,198
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây