Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về thanh tra chuyên ngành

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về thanh tra chuyên ngành

 •   16/03/2023 09:57:51 AM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2023 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 100/VP-TTr đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định về thanh tra chuyên ngành
Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ

Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ

 •   27/10/2022 10:15:31 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/10/2022, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

 •   19/09/2022 04:10:31 PM
 •   Đã xem: 857
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Thanh tra tỉnh
Thông báo Kết luận thanh tra

Thông báo Kết luận thanh tra

 •   14/09/2022 04:26:54 PM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/9/2022 Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 203/TB-T.Tr về Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án, công trình giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư
Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

 •   26/08/2022 09:11:55 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/8/2022 Thanh tra tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Chơn Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tuyên truyền phố biến pháp luật

Hội nghị tuyên truyền phố biến pháp luật

 •   15/08/2022 04:38:52 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/8/2022 Thanh tra tỉnh phối hợp cùng UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Đốp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng
Thông báo Kết luận Thanh tra

Thông báo Kết luận Thanh tra

 •   21/06/2022 11:18:35 AM
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 92/TB-T.Tr về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Phú
Thông báo Kết luận Thanh tra

Thông báo Kết luận Thanh tra

 •   21/06/2022 11:17:02 AM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 91/TB-T.Tr về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2022

Triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2022

 •   08/03/2022 04:14:26 PM
 •   Đã xem: 953
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-T.Tr về việc Triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2022
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức

 •   07/03/2022 04:15:07 PM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/3/2022 tại Hội trường Thanh tra tỉnh cơ quan Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

 •   02/03/2022 10:08:47 AM
 •   Đã xem: 1274
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-T.Tr về việc Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc năm 2022
Hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11

 •   08/11/2021 09:43:13 PM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tiếp tục tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Thông báo tiếp tục tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

 •   04/11/2021 03:02:54 PM
 •   Đã xem: 721
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/10/2021 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 498/TB-UBND về việc tiếp tục thực hiện tiếp công dân tỉnh và tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19
Cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025

Cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025

 •   26/10/2021 08:52:28 PM
 •   Đã xem: 895
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-T.Tr về việc cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025
KINH NGHIỆM TRONG XỬ LÝ ĐƠN THƯ - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

KINH NGHIỆM TRONG XỬ LÝ ĐƠN THƯ - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

 •   26/10/2021 04:47:16 PM
 •   Đã xem: 827
 •   Phản hồi: 0
Bằng những kinh nghiệm thực tiễn từ việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại Chánh Thanh tra tỉnh đã đưa ra một số kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại của công dân và một số tình huống đã gặp trong thực tiễn.
Công bố quyết định thanh tra số 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh

Công bố quyết định thanh tra số 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh

 •   25/10/2021 08:32:08 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Công bố Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh v/v thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng.
Công bố quyết định Thanh tra theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Công bố quyết định Thanh tra theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 •   25/10/2021 08:27:11 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Công bố Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú.
Tổ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND

Tổ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND

 •   14/10/2021 07:44:42 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Thành lập Tổ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Công bố quyết định thanh tra số 2485/QĐ-UBND ngày 23/9/2021

Công bố quyết định thanh tra số 2485/QĐ-UBND ngày 23/9/2021

 •   01/10/2021 08:29:51 PM
 •   Đã xem: 638
 •   Phản hồi: 0
Công bố Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến Đề án 1436 và Chương trình 775 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước

Các tin khác

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập2,025
 • Hôm nay148,913
 • Tháng hiện tại3,072,155
 • Tổng lượt truy cập221,196,062
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây