Phát động hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Phát động hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

 •   23/06/2022 04:15:33 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/6/2022 Chánh thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-T.Tr về việc phát động hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội năm 2022
Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

 •   23/06/2022 04:11:52 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/6/2022 Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-T.Tr về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Hưởng ứng tuyên truyền tháng vì trẻ em năm 2022

Hưởng ứng tuyên truyền tháng vì trẻ em năm 2022

 •   24/05/2022 10:18:49 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất là công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em, học sinh trong dịp Tháng hành động vì trẻ em
Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022

Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022

 •   25/03/2022 02:45:08 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 36/KH-T.Tr về việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022
Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2030

Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2030

 •   11/03/2022 04:23:37 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-T.Tr về việc phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2030
Triển khai, thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022

Triển khai, thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022

 •   11/03/2022 04:20:59 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-T.Tr về việc triển khai, thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau"

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau"

 •   11/03/2022 04:18:55 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-T.Tr về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau"
Kế hoạch phát triển thanh niên Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phát triển thanh niên Bình Phước năm 2022

 •   11/03/2022 04:16:42 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-T.Tr về việc phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2022.
Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng

Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng

 •   11/03/2022 04:14:25 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2022 Chánh thanh tra đã ban hành Công văn số 69/T.Tr-VP về việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

 •   09/03/2022 09:24:48 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/3/2022 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 403/UBND-TH về việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCC năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCC năm 2022

 •   07/03/2022 03:43:22 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/3/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-T.Tr về việc triển khai thực hiện công tác PCCC năm 2022
Tổ chức hướng dẫn và truyền thông ứng dụng PC-Covid

Tổ chức hướng dẫn và truyền thông ứng dụng PC-Covid

 •   17/11/2021 04:30:06 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1600/STTTT-TTBCXB v/v hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại cơ quan, đơn vị
Tháng hành động bình đẳng giới

Tháng hành động bình đẳng giới

 •   04/11/2021 02:59:41 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/11/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 322/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Tháng hành đồng vì bình đẳng và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tính trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021
Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

 •   25/09/2021 09:58:58 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/9/2021 thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
Phê duyệt Đề án xây dựng địa phương thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phê duyệt Đề án xây dựng địa phương thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   07/09/2021 08:38:16 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/9/2021 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2241/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án xây dựng địa phương thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

 •   12/08/2021 02:01:40 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/8/2021 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tuyên truyền về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tuyên truyền về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   30/07/2021 03:29:43 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030.
Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự

Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự

 •   30/07/2021 08:49:52 AM
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cài đặt sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"

Cài đặt sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"

 •   23/07/2021 03:03:08 PM
 •   Đã xem: 642
 •   Phản hồi: 0
Việc triển khai cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Các tin khác

Văn bản mới ban hành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 28/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 28/09/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 28/09/2022

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Ngày ban hành: 23/09/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị năm 2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị năm 2022

Ngày ban hành: 22/09/2022

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/09/2022

Công văn về việc điều chỉnh thời gian đón, tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Công văn về việc điều chỉnh thời gian đón, tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành: 20/09/2022

Công văn về thời gian thăm, tặng quà các Chùa Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022

Công văn về thời gian thăm, tặng quà các Chùa Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022

Ngày ban hành: 20/09/2022

Kế hoạch Tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Kế hoạch Tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/09/2022

Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 19/09/2022

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp Tờ trình 1340/TTr-BVĐK phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu

Phúc đáp Tờ trình 1340/TTr-BVĐK phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phúc đáp Tờ trình số 693/TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Phúc đáp Tờ trình số 693/TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phối hợp thực hiện trong KCB BHYT

Phối hợp thực hiện trong KCB BHYT

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 17/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 17/9/2022)

Ngày ban hành: 16/09/2022

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày ban hành: 12/09/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Ngày ban hành: 11/09/2022

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/09/2022

Phúc đáp phê duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Phúc đáp phê duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Ngày ban hành: 11/09/2022

Khẩn trương đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Khẩn trương đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 10/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 10/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 10/9/2022)

Ngày ban hành: 09/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/9/2022)

Ngày ban hành: 06/09/2022

Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày ban hành: 06/09/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 05/09/2022

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 05/09/2022

Thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 05/09/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 31/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/8/2022)

Ngày ban hành: 26/08/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm năm 2022

Ngày ban hành: 25/08/2022

Bổ sung giải trình cụ thể đối với hình thức lựa chọn nhà thầu

Bổ sung giải trình cụ thể đối với hình thức lựa chọn nhà thầu

Ngày ban hành: 24/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 24/08/2022

Dự trù dung dịch dịch truyền Dextran 40

Dự trù dung dịch dịch truyền Dextran 40

Ngày ban hành: 24/08/2022

Kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 23/08/2022

Công văn số 348/BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công văn số 348/BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 23/08/2022

Thủ tục hủy thuốc Kiểm soát đặc biệt lần 2.

Thủ tục hủy thuốc Kiểm soát đặc biệt lần 2.

Ngày ban hành: 22/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 20/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 20/8/2022)

Ngày ban hành: 20/08/2022

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày ban hành: 18/08/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Ngày ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/08/2022

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 15/08/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Ngày ban hành: 06/08/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập755
 • Hôm nay178,430
 • Tháng hiện tại9,760,436
 • Tổng lượt truy cập139,185,897
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây